Insenerikutsed

Kutse andmine

Tööstusautomaatikainseneri (automaatikasüsteemide projekteerimine, ehitamine, kasutus ja hooldus ning arendus-ja koolitustegevus) kutseandjaks on ESIS. Vt. edasi

Ehitusautomaatika vallas on (ehitusautomaatika spetsialiseerumisega) automaatikainseneri kutseandjaks Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL). ESIS teeb ehitusautomaatika insenerikutsete väljastamisel koostööd EEL-ga. Nende juhtimisel on moodustatud kutsekomisjon, mille töös osaleb ESIS-e esindaja.

Kutsesüsteem ↗

Kutsete ja kutsesüsteemi detailsem infot on Kutsekoja kodulehel. Samuti kutsestandardid.

Meie eesmärgiks on, et automaatikasüsteemide loomise puhul saaks ettevõtte pädev isik projekteerimise, süsteemi/projekti auditeerimise ja ekspertiisi, ehitamise ja käidu tegevusaladel oma pädevust tõendada vastava kutsetunnistusega.

– ESIS Kutsekomisjon

Insenerikutseid on kahel tasemel: 7. ja 8., mida nimetatakse vastavalt diplomeeritud insener ja volitatud insener. Täiendavalt märgitakse kutsetunnistusel nn. valitavad kompetentsid, mis konkretiseerib valdkonna siseselt, millised oskused kutse saajal on.

Kutse taotlemise eeltingimused

on seatud kutsestandardites ja kutse andja kutse andmise korras (vt. KA kord punkt 2.1). Tööstusautomaatikainseneri kutse taotlemine käib vastavalt dokumendile „Tööstusautomaatikainseneri kutsete kutse andmise kord“(ehk lühidalt KA kord) vt: https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/KAO/vaata/10917551

Enne kutse taotlemist on vaja:

Tutvuda valdkonna inseneri kutsestandardiga ning kutse andmise korraga ja selgitada välja, milliste kompetentsidega on kutsetaotlemise eeldused täidetud (kohustuslikud kompetentsid ja vähemalt üks valitav kompetents peavad kõik olema esitatud dokumentidega tõendatavad!) Vt. taotlemiseks vajalikud dokumendid KA kord punkt 2.2.

Insenerikutsete andmise ühtlustamiseks lähtutakse ESIS-es võimalikult palju sarnastest hindamis-ja kutsekomisjoni töökorra protseduuridest nagu need on ka EEL-is.

Tööstusautomaatikainseneri KUTSE TAOTLEMINE

Kutseid on võimalik taotleda aastaringselt. ESIS-e Kutsekomisjoni istungid toimuvad aprillis ja novembris. Lähtuvalt sellest on lähemad avalduste esitamise tähtajad järgmised:

  • 20. oktoober 2023
  • 22. märts 2024

Kutse taotlemise dokumente ootame aadressil kutsetaotlused@esis.org.ee

Kutse andmise tasu tuleb kanda ESIS-ele PÄRAST menetlusse võtmise otsuse teavituse saamist (KAK 3.1 a).