Seltsist

ESIS on mittetulunduslik vabatahtlik kutseühing. Seltsi liikmeteks on automaatika, arvutitehnika ja üldisemalt süsteemitehnika valdkonnas tegutsevad insenerid, teadus-haridustöötajad ja tudengid ning juriidilised isikud.

Eesmärgid

Põhikiri

Mis tegelane see süsteemiinsener on?

Vt. nt Systems Engineering INCOSE.org kodulehel

Seltsi põhieesmärkideks on:

Edendada süsteemide inseneeria ja automaatika valdkonda ning aidata kaasa informatsiooni ja ideede levitamisele.

Seltsi liikmete inseneri kutseoskuste täiustamisele kaasaaitamine ja nende kutsealaste huvide esindamine ning kaitsmine.

Automaatikainseneri kutse laialdase väärtustamise ja kõrge erialase eetika tagamine.

Eesti automaatikainseneride kutsete omistamine