ESIS ESIStegemised tegemisedpraktika- ja töökohad praktika- ja töökohadliikmetele liikmetelelingid lingidesilehele
 
 
ESIS
Esileht Esileht
tutvustus/eesmärk tutvustus/eesmärk
liitumine liitumine
liikmed liikmed
juhatus juhatus
kontaktandmed kontaktandmed
 
uudised
Kehtivad kutsestandardid Trüki

Ehitusautomaatika spetsialiseerumisega Diplomeeritud automaatikainseneri ja Volitatud automaatikainseneri kehtivad kutsestandardid on leitavad Kutsekoja Kutseregistrist.

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas uuendatud diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Esimesed Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.