ESIS ESIStegemised tegemisedpraktika- ja töökohad praktika- ja töökohadliikmetele liikmetelelingid lingidesilehele
 
 
ESIS
Esileht Esileht
tutvustus/eesmärk tutvustus/eesmärk
liitumine liitumine
liikmed liikmed
juhatus juhatus
kontaktandmed kontaktandmed
 
uudised
Uus veebileht Trüki

Oled Süsteemiinseneride Seltsi vanal veebilehel, mille sisu enam ei uuendata. Ajakohane info on leitav ESIS-e uuel veebilehel uus.esis.org.ee

Kutsestandarditest:

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kinnitas diplomeeritud tööstusautomaatikainsener, tase 7 ja volitatud tööstusautomaatikainsener, tase 8 kutsestandardid, mis kehtivad kuni 4. novembrini 2025.

Esimesed Diplomeeritud automaatikainseneri (tase 7) ja Volitatud automaatikainseneri (tase 8) kutsestandardid kinnitati Inseneride Kutsenõukogus 19.02.2015.